Portal Home > Knowledgebase > Quản lý Hosting > Hướng dẫn load PHP module trên hosting cPanel


Hướng dẫn load PHP module trên hosting cPanel
Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn load PHP module trên hosting cPanel của Aluhost,


  1. Login to cPanel.
  2. Click Select PHP Version.
  3. Chọn phiên bản PHP, tại Aluhost sẽ hỗ trợ các phiên bản sau: 7.2, 7.1, 7.0, 5.6, 5.5, 5.4, 5.3, 5.2, 5.1, 4.4), sau khi chọn được phiên bản PHP mà mình mong muốn, click Set as current.
  4. Đánh dấu vào các module PHP mà bạn muốn chạy sau đó nhấn save
  5. Tài khoản của bạn sẽ ngay lập tức sử dụng phiên bản PHP và các module bạn đã chọn.

Chúc bạn thành công,

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read

Powered by WHMCompleteSolution