Portal Home > Knowledgebase > Quản lý Hosting > Hướng dẫn tắt mod_security trên cPanel,


Hướng dẫn tắt mod_security trên cPanel,
ModSecurity là một tính năng bảo mật quan trọng mà chúng tôi sử dụng để giữ cho websites khách hàng được an toàn nhất có thể. Chúng tôi khuyên bạn nên bật mod_security để được đảm bảo an toàn cho website. Tuy nhiên trong quá trình phát triển web, hoặc một lý do nào đó bạn không muốn bật mod_security, bạn có thể tắt tạm thời mod_security bằng cách sử dụng các bước dưới đây:
  1. Login to cPanel
  2. Click ModSecurity
  3. Click Disable to disable mod_security protection for all your domains.
  4. Click Disable All to confirm
Mở lại ModSecurity,
  1. Login to cPanel
  2. Click ModSecurity
  3. Click Enable


Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read

Powered by WHMCompleteSolution